Vrátenie odstúpenia od zmluvy

1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, podaním písomného oznámenia v termíne 30 dní odo dňa doručenia tovaru. Pre splnenie termínu, je nutné zaslať oznámenie pred jeho uplynutím. Vzor prehlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy je umiestnený Predávajúcim na internetových stránkach obchodu.

 

2. V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy je zmluva považovaná za neuzatvorenú. Zákazník je povinný vrátiť zakúpený tovar, okamžite alebo najneskôr do 30 dní. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, ak k jeho zmene nedošlo bežným používaním. Vrátenie môže byť realizované napr. pomocou pošty, zaslaním tovaru na adresu predajcu.

 

3. Ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom, vykonal nejaké zálohové platby, budú k nim započítané zákonné úroky od dátumu vykonania platby.

 

4. Predajca, v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa, bezodkladne písomným oznámením potvrdí vrátenie.

 

5. Predajca vykoná vrátenie peňažných prostriedkov v priebehu 14 dní v prípade:
a) stornovania objednávky podľa § 5 zákona 10;
b) odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka, ktorý je spotrebiteľom podľa § 9 pravidiel;
c) zníženia ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade uznania reklamácie podľa § 8 Pravidiel.

 

6. Spôsob vrátenia peňažných prostriedkov je závislý na pôvodnej platbe vykonanej v prospech predávajúceho:
a) v prípade platby prevodom predajca vykonáva vrátenie dlžnej sumy na bankový účet zákazníka alebo prostredníctvom poštovej poukážky, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom, výbere formy vrátenia a požiadavky na zákazníka o poskytnutie potrebných údajov pre bankový prevod alebo prevod poštovou poukážkou.
b) v prípade platby na dobierku alebo platby pri prevzatí, predajca vykonávania vrátenie dlžnej sumy pomocou prevodu na bankový účet zákazníka alebo pomocou poštovej poukážky po predchádzajúcej dohode so zákazníkom, výbere formy vrátenia a požiadavky na zákazníka o poskytnutie potrebných údajov pre bankový prevod alebo prevod poštovou poukážkou.

 

7. Predávajúci nezodpovedá za nevykonanie vrátenia dlžnej sumy alebo jeho oneskorenia, ak navzdory odoslaniu výzvy zákazníkovi na nim uvedený email podľa § 10 zákona 2 vyššie, zákazník nedodá predajcovi požadované údaje alebo odpoveď na jeho výzvu nebude úplná a bude zabraňovať správnemu vykonaniu vrátenia. Predávajúci tiež nie je zodpovedný za neuskutočnenie vrátenia dlžnej sumy alebo za jej oneskorenie v dôsledku poskytnutia zákazníkom chybných údajov potrebných na uskutočnenie bankového prevodu alebo prevodu poštovou poukážkou. Vrátenie dlžnej sumy bude v takom prípade vykonané bezprostredne po doplnení týchto údajov zákazníkom.

 

8. Pre urýchlenie realizácie vrátenia platby, prosím, doplňte do formulára bankový kód SWIFT/BIC.

 

9. V prípade vrátenia Slovenskou poštou prosíme o odoslanie na nasledujúcu adresu: Olzalogistic-Sneakerstudio, P.O. Box 41, 022 01 Čadca, pri vrátení kuriérom prosíme odoslať na adresu Olzalogistic-Sneakerstudio, Hviezdoslavova 68, 010 01 ŽILINA.

 

Ak vlastníte účet v našom obchode, využite vrátenie on-line.

 

Pozrite pokyny pre online vrátenie nižšie:

 

NÁVOD NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

Táto stránka používa súbory cookies z dôvodu poskytovania služieb v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.. Vo vašom prehliadači môžete nastaviť podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookies.
Zatvoriť
pixel