Reklamácia a záruky

Reklamačný formulár

Reklamácia a záruky Všetky otázky týkajúce sa reklamácie smerujte na adresu:  

1. Predajca je zodpovedný za tovar, ktorý je zhodný so znením zo zmluvy v prípade, že zákazník, ktorý je spotrebiteľom, zistí chybu do dvoch rokov odo dňa doručenia. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je povinný oznámiť predávajúcemu nesúlad tovaru so zmluvou do jedného roka od zistenia takého nesúladu.

2. Predajca sa v priebehu 14 dní vyjadrí k reklamácii tovaru, ohlásenej zákazníkom, a informuje ho o spôsobe ďalšieho postupu.

3. Pre riešenie reklamácie tovaru je zákazník povinný odoslať alebo doručiť reklamovaný tovar vrátane, ak je to možné, dokladu o kúpe. Reklamovaný tovar je nutné doručiť alebo odoslať na adresu predajcu. Predajca vráti zákazníkovi zdokumentované náklady na odoslanie.

4. V prípade kladného vybavenia reklamácie v prospech zákazníka, predávajúci bude postupovať podľa ods. 560 Občianskeho zákonníka tak:
§1 Ak predaná vec obsahuje vady, kupujúci môže odstúpiť od zmluvy alebo môže žiadať zníženie ceny. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci ihneď vymení chybný tovar za tovar bez chýb alebo chyby ihneď odstráni. Toto obmedzenie neplatí v prípade, ak bol tovar už vymenený alebo boli odstraňované chyby, ak boli zanedbateľné.
§ 2 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodu chyby predaného tovaru, sú obe zmluvné strany povinné odovzdať dodané osvedčenie podľa ustanovenia o odstúpení od zmluvy.
§ 3 V prípade, že kupujúci požaduje zníženie ceny z dôvodu chýb na predanom tovare, zníženie by malo prebiehať v takom pomere, v ktorom zostáva hodnota tovaru bez chýb vypočítaná s prihliadnutím k terajším chybám tovaru.
§ 4 V prípade, že predávajúci učinil výmenu, mal by tiež pokryť náklady, ktoré kupujúcemu vznikli.

5. Na tovar predávaný predávajúcim sa musí vzťahovať záruka, ktorá bola poskytnutá výrobcom alebo distribútorom. Predajca neposkytuje žiadnu záruku na akýkoľvek poskytovaný tovar.

6. V prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka distribútora alebo výrobcu, môže zákazník reklamovať tovar, ktorý obsahuje chyby: a) Využitím oprávnení vyplývajúcich z poskytnutej záruky. V takých prípadoch je zákazník povinný oznámiť reklamáciu priamo na garanta, predajca je iba prostredníkom, ktorý reklamáciu odovzdá. Zákazník podľa svojho uváženia môže oznámiť reklamáciu priamo na reklamačný servis alebo predajcovi. b) Využitím oprávnení, ktoré náležia zákazníkovi voči predajcovi v nadväznosti na nezhodu výrobku so zmluvou.

7. Zákazník môže oznámiť reklamáciu predajcovi v nadväznosti na využitie neplatených služieb poskytovaných predajcom elektronickou cestou. Reklamácia môže byť podaná v elektronickej forme a odoslaná na elektronickú adresu predávajúceho. V reklamačnom podaní je zákazník povinný uviesť kontaktné údaje a opis problému resp. chyby. Predajca ihneď resp. nie neskôr než do 14 dní vyhodnotí oprávnenosť reklamácie a odošle odpoveď na elektronickú adresu zákazníka, uvedenú v oznámení o reklamácii.

Adresa na odoslanie reklamovaného tovaru: Korešpondenčná adresa pre vrátenie a reklamáciu tovaru:

Olzalogistic-SNEAKERSTUDIO
ul. Hviezdoslavova
01001 Žilina
info@sneakerstudio.sk

 

BEZPEČNÉ DORUČENIE

Ponúkame tiež možnosť bezpečného doručenia tovaru. Ak dostanete tovar v narušenom alebo poškodenom obale, nekompletné alebo poškodené doručovateľom, vyplňte v prítomnosti doručovateľa reklamačný protokol (protokol o škode). Protokol o škode musí obsahovať dátum a hodinu doručenia vrátane popisu poškodenia alebo chýb spozorovaných na tovare podľa značky a modelu. Ak nemá zásielka porušený vnútorný obal, môžete v prítomnosti doručovateľa skontrolovať jej obsah. Ak po rozbalení zistíte, že je tovar poškodený, je tiež nutné vypísať protokol o škode. V takej situácii je nutné nás kontaktovať.

Chceme vám poskytnúť ako zákazníkovi maximum výhod z nákupov v našom obchode. Naším cieľom je vaša spokojnosť nielen z kúpeného tovaru, ale tiež zo spôsobu jeho doručenia.

Výberom možnosti „Súhlasím” povolíte firme SneakerStudio používať súbory cookies, pixely, značky a podobné technológie. Tieto technológie používame na zhromažďovanie informácií o vašom zariadení a prehliadači na sledovanie vašej činnosti pre marketingové a funkčné účely, ako napríklad zobrazovanie prispôsobených reklám a zlepšenie fungovania webových stránok. SneakerStudio môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám – vrátane reklamných partnerov na sociálnych médiách, ako sú Google, Facebook a Instagram – pre marketingové účely. Ak chcete získať ďalšie informácie a porozumieť tomu, ako používame vaše údaje pre požadované účely (napr. zaistenie bezpečnosti, obsluha funkcie košíka a prihlásenie), prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov (pozri časť Informácie o súboroch cookies). pravidlami ochrany osobných údajov.
Súhlasím
pixel